Bereik uw doelgroep via Consudel: de zoetwarenhandel & de zoetwarenindustrie

Een advertentie plaatsen, is vrij eenvoudig: mail of bel ons voor het maken van een afspraak. Kenmerkend is verder dat tarieven en mogelijkheden klantspecifiek zijn samen te stellen eventueel met of zonder redactiewensen.

info@consudel.nl

Tel. 0031 (0) 493 - 32.14.15

Adverteren kan in ons magazine en op de website. We zetten de opties op een rij:

Consudel Magazine:

 • Verschijnt: 10 x per jaar
 • Oplage: 2400, bereik meer dan 10.000 lezers!
 • Jaargang: 90
 • Klik hier voor een overzicht van de redactionele specials in 2018
 • Klik hier voor de bruto advertentietarieven, let op: maatwerk is mogelijk

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Website Consudel.nl:

Belangrijkste elementen: dagelijks nieuws uit de Nederlandse, Belgische en mondiale bakkerij-, chocolade-, snack- en suikerwerkindustrie, inclusief gerelateerde handelsberichten en nieuws over toeleveranciers.

 • Pageviews per maand: bijna 17.000
 • Unieke bezoekers per maand: 6.000
 • Commerciële mogelijkheden: Large Rectangle, Leaderboard, Logolink. Op verzoek ook Floor ads en Layers of andere Rich Media uitingen.
 • Maatwerk: grote kans dat we uw specifieke wensen kunnen vertalen naar een banner op maat!
  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Communicate with the confectionery trade & industry

To publish an ad in Consudel is quite simple: mail or call us for an appointment. Another feature is that we can make rates and possibilities customer specific, with or without editorial desires.

Info@consudel.nl

Tel. 0031 (0) 493 – 32.14.15

Advertising is possible in our magazine, the website or newsletters . We put the options in a row.

Consudel Magazine:

 • Published 10 times a year
 • Circulation: 2400, more then 10,000 readers!
 • Volume : 89
 • Click here for a list of editorial specials in 2018
 • Click here for gross advertising rates, please note that customization is possible

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Website Consudel.nl:

Main characteristics : daily news from the Dutch , Belgian and global bakery, chocolate, snack- and confectionery industry, including trade related messages and news about suppliers.

 • Page views per month: nearly 17,000
 • Unique visitors per month: 6,000
 • Commercial opportunities : Large Rectangle, Leaderboard, Logolink, on request Floor Layers of ads and other rich media communications.
 • Customization: Good chance that we can translate wishes and desires into a banner tailored to your specific needs!

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


 

Inloggen abonnees

Bent u abonnee? Hieronder kunt u inloggen.

E-mailadres
Wachtwoord