Themanummers

Cacao & Chocolade, Koek & Banket en Suikerwerk vormen dit najaar de redactionele specials in Consudel. Verder verschijnt in december de feestelijke eindejaarseditie.

Hoe worden de specials vormgegeven? Door middel van onder meer interviews, productnieuws, bedrijfsportretten, achtergrondinformatie en nieuws van en over leveranciers.

Om volop actueel te zijn, ontvangen we graag uw nieuws. Ofwel: berichtgeving over cacao & chocolade, koek- & banketproducten en suikerwerk.

Dit geldt natuurlijk eveneens voor informatie die voor de industrie zelf interessant is. Denk aan verpakkingsmaterialen, ingrediënten, machines en advisering.

Heeft u interessant nieuws, stuur dit dan s.v.p. naar info@consudel.nl.

Wilt u meer aandacht in de vorm van een artikel, advertorial of bedrijfsportret, dan horen we dit graag. Ook hiervoor is het adres: info@consudel.nl

_____________________________________________________________

Editorial specials

Cocoa & chocolate, biscuits & pastry and sugar confectionery are the upcoming editorial specials in Consudel.

How do we fill in the specials? Through interviews, product news, company portraits, background information and news from and about suppliers.

To be fully up to date, we would like to receive your news concerning cocoa & chocolate, biscuits & pastry and sugar confectionery.

This also applies, of course, for information that is interesting for our industry itself. Think of packaging materials, ingredients, equipment and advice.

Do you have interesting news, please send it to info@consudel.nl.

If you want more attention in the form of an article, advertorial or company portrait, then we'd like to hear this. Also for this is the address: info@consudel.nl

Inloggen abonnees

Bent u abonnee? Hieronder kunt u inloggen.

E-mailadres
Wachtwoord