‘Voor producenten is een driedubbele-win mogelijk’

Er zijn nieuwe data die aangeven welke landen de hoogste suikerconsumptie hebben. Wellicht interessanter: de cijfers geven ook aan in welke landen consumenten zich veel of weinig zorgen maken over hun suikerinname.

India voert de ranglijst van hoogste suikerconsumptie aan, maar dat is vrij logisch. Ongeveer achttien procent van alle mensen op de wereld leeft in India. Opvallend in de recent verschenen rapportage ‘Global Trend Study’ van HealthFocus International uit de Verenigde Staten, is dat Indiase consumenten in vergelijking met 25 andere onderzochte landen zich het meeste zorgen maken over de suikerinname.

Overigens is die suikerinname per hoofd van de bevolking vrij gemiddeld. Uit het rapport blijkt dat 76 procent van de mensen in India de eigen suikerconsumptie te hoog vindt tegenover 59 procent voor de rest van de mensen in de andere landen.

Waar is de suikerconsumptie hoger dan gemiddeld? In onder meer Brazilië, Saoedi-Arabië en Thailand. Consumenten in die landen vinden trouwens dat ze te veel suiker gebruiken. Dat geldt eveneens voor consumenten in Indonesië, Nigeria en Vietnam, hoewel in deze drie landen de gemiddelde suikerconsumptie lager dan gemiddeld is.

Hoe meer welvaart, hoe meer suiker
Een van de conclusies uit het rapport is, hoe hoger de welvaart in een land, hoe hoger de suikerconsumptie. Volgens een studie van VN-organisatie FAO uit 2023, neemt de komende jaren het suikergebruik onder meer toe in Ethiopië, Egypte, Thailand, China, India, Indonesië en Vietnam. Kortom, de verreweg de meeste groei vindt plaats in opkomende economieën.

Volgens de Health Focus--rapportage komt in diverse landen het topic suikerconsumptie en gezondheid hoger op de maatschappelijke agenda. ‘In sommige situaties ontstaat er meer begrip over de causaliteit tussen gezondheidsissues en suiker. Er wordt over schreven, het thema raakt bekender wat zal leiden tot een daling van de suikerconsumptie’, melden de onderzoekers die als voorbeeld Canada en Australië noemen.

Daarnaast nemen steeds meer landen initiatieven om de suikerconsumptie af te remmen. Mexico was tien jaar terug een van de eerste landen die maatregelen nam, inmiddels gevolgd door 53 andere landen. 

Een andere, interessante slotsom uit de studie is trouwens dat globaal gezien consumenten steeds vaker de voorkeur geven aan minder zoete voeding. ‘Daarnaast zal de suikerprijs in de toekomst waarschijnlijk stijgen. Daarnaast ontstaat tegelijkertijd mondiaal een groter besef over de correlatie tussen suiker en gezond, terwijl mensen ook nog eens minder zoet de voorkeur gaan geven. Voedingsproducenten moeten dus het suikergehalte in hun producten afremmen om te profiteren van een driedubbele-win’, aldus de rapportage. Inloggen abonnees

Bent u abonnee? Hieronder kunt u inloggen.

E-mailadres
Wachtwoord