Over ons

Al 95 jaar is Consudel het magazine voor bovenal de Nederlandse en Belgische zoetwarenbranche. Wie lezen sinds de oprichting in 1928 ons magazine?

  • Het management van koekproducenten, fabrikanten van chocolade, zoete & zoute snackleveranciers én bedrijven die suikerwerk maken. Bij management valt te denken aan de algemene directie, R&D, marketing en sales
  • De handel: groothandels, supermarktketens (ook buiten de Benelux) en speciaalzaken
  • Toeleveranciers ofwel ondernemingen die de Consudel industrie als klant hebben, in het bijzonder verpakkingen, verpakkingsmachines, ovens, procesmachines, logistiek en leveranciers van grondstoffen & ingrediënten

In totaal zijn er 2300 abonnementen. Overigens, het bereik van Consudel is een veelvoud van het abonnemententotaal: meerdere medewerkers binnen een onderneming krijgt een exemplaar onder ogen.

Consudel wordt uitgegeven door een klein bedrijf, Consudel BV. Het team bestaat uit een redactie van drie personen en die krijgen van twee medewerkers ondersteuning voor wat betreft secretariaat, abonnementenbeheer en administratie.


ABOUT US

For 95 years Consudel is the magazine for  in particular the Dutch and Belgian confectionery industry. Who are the readers since our founding in 1928?

  • The management of bakery firms (cookies, biscuits e.d.), manufacturers of chocolate, the sugar confectionery industry and companies that make salty & sweet snacks. The management includes general management, R&D, marketing and sales
  • Trade: wholesalers, supermarket chains (also outside the Benelux) and specialty shops.
  • Suppliers of the Consudel industry, in particular packaging, packaging machines, process machinery, ovens, and raw materials & ingredients

There are 2300 subscriptions. Incidentally, the range of Consudel readers is a multiple of the total subscriptions: several employees within a company read Consudel.

Consudel is published by a small company, Consudel BV. The team consists of a three-person editorial staff who get a lot of support of two employees who are specialized in subscription management and administration.

Inloggen abonnees

Bent u abonnee? Hieronder kunt u inloggen.

E-mailadres
Wachtwoord